Dziś środa , 29 maja 2024 r.
 

Apel o zgłaszanie się osób pokrzywdzonych przez funkcjonariuszy byłej SB podczas pielgrzymek na Jasną Górę.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie prowadzi śledztwo o sygn. S 17/06/Zk w sprawie funkcjonowania w okresie od 28 listopada 1956 r. do 31 grudnia 1989 r. w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych związku, kierowanego przez osoby zajmujące najwyższe stanowiska państwowe, który miał na celu dokonywanie przestępstw, w tym zabójstw działaczy opozycji politycznej i duchowieństwa, to jest o czyn z art. 258 § l i 3 kk i art. 231 § l kk i inne w zw. z art. 2 ust. l ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W ramach prowadzonego śledztwa wykonywane są czynności zmierzające do zgromadzenia materiału dowodowego dotyczącego podejmowanych w/w okresie przez funkcjonariuszy byłej Służby Bezpieczeństwa działań poza prawnych, mających na celu zmuszenie pątników uczestniczących w corocznych sierpniowych pielgrzymkach do klasztoru O.O. Paulinów na Jasnej Górze do odstąpienia od udziału w uroczystościach religijnych, poprzez m.in. pobicia, dosypywanie do wody środków powodujących zaburzenia żołądkowe, kradzieże plecaków z ekwipunkiem, obuwia i innych osobistych przedmiotów oraz rozrzucanie wydawnictw pornograficznych w miejscach, gdzie pątnicy nocowali, w celu poniżenia uczestników pielgrzymek w opinii ludzi, którzy udzielali im noclegu i dostarczali posiłków, aby zmusić te osoby do zaniechania obsługi pielgrzymek i udziału w związanych z tym obrzędach.
W związku z powyższym zwracamy się apelem o zgłaszanie się osób pokrzywdzonych oraz świadków posiadających wiedzę dotyczącą przedmiotu postępowania. Kontakt: Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, pl. Krasińskich 2/4/6 , 00-207 Warszawa, tel. (22) 530 86 26, 530 86 49, faz 530 90 84

za: www.ipn.gov.pl

Odsłon: 1240
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin