Dziś sobota , 02 marca 2024 r.
 

PRADZIAD

Spis ksiąg metrykalnych Archiwum Archidiecezjalnego w Szczecinie został dodany do baza danych Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego PRADZIAD

Baza danych Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego (PRADZIAD) zawiera informacje o księgach metrykalnych i stanu cywilnego przechowywanych we wszystkich archiwach państwowych (stan na 2007 r.), Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Archiwum Archidiecezjalnym w Łodzi, Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, Archiwum Diecezjalnym w Płocku, Archiwum Diecezjalnym w Drohiczynie (tylko z dawnej diecezji pińskiej), Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu oraz o księgach metrykalnych wyznania mojżeszowego i rzymskokatolickiego przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego m. st. Warszawy - Archiwum (tzw. archiwum zabużańskie - stan na 31.07.2001; akta te nie są udostępniane do wglądu użytkownikom, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w Prawie o aktach stanu cywilnego - Dz. U. 04.161.1688). Baza nie zawiera spisu nazwisk występujących w dokumentach bądź informacji o konkretnych osobach.

Materiały zostały zebrane w bazie danych według następującego schematu:
nazwa miejscowości (obecna w języku polskim, dawna polska i obcojęzyczna), w której lub dla której sporządzano akta metrykalne i stanu cywilnego (parafie, filie, filiały, poszczególne miejscowości z parafii położonych na terenie Galicji, siedziby urzędów stanu cywilnego)
przynależność administracyjna (w odniesieniu do miejscowości leżących obecnie na terenie Polski - gminy i województwa zgodnie z podziałami terytorialnymi z lat 1975-1998 oraz od 1999 r.; w odniesieniu do miejscowości już nie istniejących lub znajdujących się obecnie poza granicami Polski - przynależność administracyjna z okresu, w którym powstały akta: w przypadku terenów, które przed 1939 r. należały do Polski, a obecnie leżą na Ukrainie i Litwie - powiaty i województwa, w przypadku terenów, które były częścią Rzeszy Niemieckiej, a obecnie leżą w Niemczech i Rosji - rejencje i powiaty)
wyznanie/obrządek (adwentyści, baptyści, chrystusowi katolicy, chrześcijańsko-katolickie, dysydenci, ewangelickie, ewangelicko-augsburskie, ewangelicko-reformowane, filipońskie, greckokatolickie, jednowiercy, katolicko-apostolskie, mariawickie, mennonickie, mieszane, mojżeszowe, nie określone, polsko-narodowe, prawosławne, rzymskokatolickie, staroluterańskie oraz urząd stanu cywilnego)
wezwanie (w zasadzie tylko wtedy, gdy w danej miejscowości było kilka parafii tego samego wyznania)
rodzaj aktu stanu cywilnego (akta znania, alegata, bierzmowania, chrzty, inne, komunikujący, konfirmacje, konwertyci, księga rodzin, małżeństwa, mieszane, rozwody, spowiadający się, urodzenia, wstąpienia do obrządku, wystąpienia z obrządku, zapowiedzi, zgony)
daty - krańcowe daty roczne dokumentacji
mikrofilmy - krańcowe daty roczne ksiąg, które posiadają mikrofilmy użytkowe przechowywane w archiwum przechowującym dokumentację
informacja o dostępności akt
miejsce przechowywania materiałów - nazwa i numer archiwum państwowego lub oddziału archiwum państwowego
nazwa i numer zespołu
uwagi

Wskazówki wyszukiwawcze

Baza danych PRADZIAD stwarza kilka możliwości przeszukiwania danych. W pola wyszukiwawcze można wpisywać pełne nazwy lub dowolny ciąg znaków występujących w poszukiwanej informacji.

W celu odnalezienia ksiąg metrykalnych lub stanu cywilnego:
- wpisz w pole Nazwa miejscowości nazwę miejscowości, w której była parafia, urząd stanu cywilnego lub gmina wyznaniowa.
- wpisz w pole Gmina nazwę gminy, na której terenie znajduje się poszukiwana miejscowość, lub powiat, na którego terenie znajdowała się przed wojną
- wybierz w polu Województwo nazwę województwa w granicach z lat 1975-1998 lub w granicach z lat 1918-1939
- wybierz w polu Wyznanie/Obrządek wyznanie lub obrządek, dla którego była prowadzona księga
- wybierz w polu Rodzaj aktu rodzaj aktu stanu cywilnego.

Uwaga dla osób nie posiadających możliwości wpisywania liter z polskimi znakami diakrytycznymi: można używać alfabetu łacińskiego, np. Lodz zamiast Łódź. Nie należy mieszać dwu form zapisu, np. Raciąż lub Raciaz, a nie Raciąz.

Odsłon: 5161
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin