Dziś niedziela , 04 czerwca 2023 r.
 

Gimnazjum Katolickie

Z okazji 10-lecia Gimnazujm Katolickiego w Szczecinie Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie wydało publikację "Gimnazjum Katolickie im. Stanisława Kostki w Szczecinie 1999-2009" ukazującą dekadę życia szkoły.

 

 

 

 

 

Spis treści:

Wstęp

1. Patron Katolickiego Gimnazjum.

2. Powstanie i rozwój szkoły.

3. Budynki i pomieszczenia dydaktyczne.

4. Pracownicy i uczniowie.

5. Działalność edukacyjna.

6. Działalność kulturalna i społeczna.

7. Sylwetki nauczycieli i ich wspomnienia.

8. Wspomnienia absolwentów.

Zakończenie

Wykaz fotografii i tabel

Bibliografia

Aneks

 

«Z poczuciem wielkiej radości przyjąłem wiadomość wydania niniejszej publikacji, tym bardziej, że rok 2009 jest bardzo ważnym w dziejach Katolickiego Gimnazjum w Szczecinie, które obchodzi swoje dziesięciolecie.
„Z punktu widzenia Kościoła szkoła katolicka jest taką szkołą, która za zgodą biskupa diecezjalnego i pod jego nadzorem prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą opartą na chrześcijańskiej doktrynie, zatrudniając nauczycieli posiadających kompetencje merytoryczne i moralne stosowne do natury i posłannictwa szkoły” (KKK, kan. 803). Szkoła katolicka posiada własną pedagogię, której teoretyczną postawę stanowi chrześcijańska koncepcja człowieka i wychowania, chrystocentryzm i eklezjalny wymiar jej podmiotowości. Celem szkoły katolickiej jest integralny rozwój ucznia ku dojrzałości osobowościowej: naturalnej i religijnej oraz przygotowanie go do twórczego uczestnictwa w życiu społecznym i eklezjalnym. Należy zatem zauważyć, że szkoły katolickie wyróżniają się na tle innych przede wszystkim odniesieniem do chrześcijańskiej koncepcji świata, w centrum której jest Chrystus. [...] Szczecińskie gimnazjum katolickie prowadzone przez archidiecezję szczecińsko-kamieńską, już dość mocno wpisało się w krajobraz katolickiego szkolnictwa na Pomorzu Zachodnim.
Autorzy z dostępnych materiałów przygotowali interesującą monografię. Ukazali ciekawe spektrum powstania, rozwoju i posłannictwa katolickiego gimnazjum z jego całościowym procesem edukacyjno-(wychowanie, nauczanie, opieka)-kulturalno-społecznym.
Niniejsza monografia jest pierwszym tego typu dziełem, ale z pewnością nie ostatnim. Życzę zatem Autorom dalszy, tak twórczych sukcesów.»

(Z recenzji ks. dr. hab. Grzegorza Wejmana)

 

Tytuł: "Gimnazjum Katolickie im. Stanisława Kostki w Szczecinie 1999-2009"

Autor: Robert Masalski, Anna Kosman

Wydawca: Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie

Szczecin 2009

ISBN 978-83-929188-0-6

 

Odsłon: 12925
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin