Dziś sobota , 02 marca 2024 r.
 

Dołączyliśmy do europejskiego projektu "Europeana: pomyśl o kulturze"

To jest Europeana - miejsce inspiracji i pomysłów. Przeszukuj kolekcje europejskiego dziedzictwa kulturowego, współpracuj z innymi użytkownikami i dziel się swoimi odkryciami.


Europeana.eu to pomysly i inspiracje. Portal zawiera 6 miliony obiektów cyfrowych.

  • Obrazy – malarstwo, rysunki, mapy, fotografie i zdjęcia obiektów muzelanych
  • Teksty – książki, czasopisma, dzienniki i rękopisy
  • Dokumenty dźwiękowe – muzyka i słowo mówione z wałków, taśm, płyt i nagrań radiowych
  • Filmy wideo – filmy i telewizyjne serwisy informacyjne

Niektóre z nich są sławne na całym świecie, inne ukryte w skarbcach europejskich:
  • muzeów i galerii
  • archiwów
  • bibliotek
  • kolekcji audiowizualnych
Historia

Komisja od wielu lat pracuje nad projektami, których celem jest rozwój działań digitalizacyjnych. Stanowią one podstawę usług sieciowych, dających zintegrowany dostęp do dziedzictwa kulturowego Europy.

Pomysł Europeany pochodzi z listu skierowanego do Prezydencji Rady i do Komisji w dniu 28 kwietnia 2005 roku. Sześciu przywódców państw zaproponowało utworzenie wirtualnej biblioteki europejskiej, mającej na celu udostępnienie wszystkim kulturowych i naukowych zasobów Europy.

30 września 2005 roku Komisja Europejska opublikowała raport i2010: komunikat o bibliotekach cyfrowych, w którym ogłosiła plan poparcia budowy Europejskiej Biblioteki Cyfrowej jako elementu strategicznego inicjatywy i2010 – budowania Europejskiego Społeczeństwa Informacyjnego, którego celem jest budowa społeczeństwa informacyjnego i przemysłu mediów.

Celem Europeany, wyznaczonym przez Komisję Europejską, jest ułatwienie dostępu do źródeł w środowisku internetowym. Ma ona prezentować bogactwo dziedzictwa europejskiego, łączyć wielokulturowość i wielojęzyczność z nowoczesną technologią i współczesnymi modelami biznesowymi.

Prototyp Europeany jest rezultatem prac w ramach dwuletniego projektu, rozpoczętego w lipcu 2007 roku. Został on oficjalnie uruchomiony 20 listopada 2008 roku przez Viviane Reding, komisarza UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów.

Europeana jest siecią tematyczną, finansową przez Komisję Europejską w ramach programu eContentplus, stanowiącego część polityki i2010. Początkowo znana jako sieć Europejskiej Biblioteki Cyfrowej (European digital library network – EDLnet) zrzesza około 100 instytucji kultury, jednostek badawczych oraz specjalistów z zakresu technologii informatycznych z całej Europy. Działają oni w zespołach roboczych, których celem jest tworzenie rozwiązań programistycznych i dotyczących funkcjonalności portalu.

Projektem kieruje zespół działający w Bibliotece Narodowej Holandii (Koninklijke Bibliotheek). Wykorzystuje on doświadczenia z zakresu zarządzania oraz technologii Biblioteki Europejskiej (The European Library), która została powołana przez Konferencję Dyrektorów Europejskich Bibliotek Narodowych (Conference of European National Librarians).

Projekt jest nadzorowany przez Fundację EDL (EDL Foundation), zrzeszającą najważniejsze europejskie organizacje i stowarzyszenia kulturalne. Statut Fundacji zobowiązuje członków do:

* Udostępniania europejskiego dziedzictwa kulturowego i naukowego w portalu międzydziedzinowym
* Współpracy przy dostarczaniu materiałów cyfrowych i utrzymaniu wspólnego portalu
* Inicjatywy w zakresie wspólnej prezentacji dokumentów cyfrowych
* Wspierania digitalizacji europejskiego dziedzictwa kulturowego i naukowego

Odsłon: 1522
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin