Dziś sobota , 02 marca 2024 r.
 

Fikcja czy rzeczywistość? Wybór audycji Polskiego Radia Szczecin z lat 1946–1989, wybór, wstęp i oprac. Paweł Szulc,

ublikacja ma przybliżyć czytelnikowi niebędące w obiegu naukowym i w większości zapomniane elementy programu, stworzone przez dziennikarzy Polskiego Radia Szczecin. Kilkadziesiąt lat funkcjonowania rozgłośni w Szczecinie, kilkaset osób, które w tym czasie zaistniały na antenie to poważne pole badawcze. Niniejszy zbiór audycji powinien być odebrany przez czytelnika jako wycinek bogactwa poruszanych przez dziennikarzy tematów, które powstawały w określonej sytuacji społeczno-politycznej.

Charakter medium, jakim jest radio powoduje, że »życiorys« audycji jest bardzo krótki – trwa tyle, ile emisja materiału na antenie, bądź tyle, na ile pozwala pamięć słuchacza. Zaprezentowane dokumenty są źródłem przedstawiającym rzeczywistość kreowaną przez medium działające w socjalistycznym państwie, jakim była Polska Ludowa. Publikacja niniejsza ma wreszcie przybliżyć zarówno szczecinianom, jak i czytelnikom spoza stolicy województwa zachodniopomorskiego, fragment, często ujęty w propagandowy sposób, historii Szczecina, historii, w której uczestniczyło i którą współtworzyło Polskie Radio Szczecin”.

Książka składa się z merytorycznego wstępu, prezentującego historię Polskiego Radia Szczecin, części zasadniczej, w której znalazło się 197 różnych radiowych form dziennikarskich, opracowanych zarówno pod względem rzeczowym, jak i technicznym, i kilka załączników stanowiących uzupełnienie wiedzy o kadrach i stanie zachowania materiałów archiwalnych. Do książki dołączona jest także płyta DVD, na której znalazło się kilkadziesiąt dodatkowych audycji zachowanych w formie dźwiękowej. Łączna ilość nagrań to blisko 24 godziny.

Wśród wybranych audycji dominują te o charakterze społeczno-politycznym. Czytelnik znajdzie tam ślady kampanii przed referendum ludowym z 1946 r., fragmenty pokazowych procesów przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Szczecinie, audycje ukazujące przepełniony powojennymi emocjami stosunek do Niemców zamieszkujących Pomorze Zachodnie. Nie zabrakło charakterystycznych dla okresu stalinowskiego audycji o współzawodnictwie pracy, walce z kułakami czy pijakami. W wybranych audycjach udało się także w pewien sposób odnotować najważniejsze przełomy PRL: Październik ’56, udział radia w kampanii antyżydowskiej Marca ’68, rolę tego medium podczas rewolty Grudnia ’70 czy dość bierną postawę w Sierpniu ’80. Nie zabrakło także audycji z okazji Święta Odrodzenia, 1 Maja czy kolejnych rocznic rewolucji październikowej. Radio uczestniczyło także podczas wizyt w Szczecinie Nikity Chruszczowa, Jana Pawła II czy Michaiła Gorbaczowa.

Mimo że audycje polityczne dominują, wśród wybranych audycji znalazły się także te, które w pewien sposób oddawały codzienną rzeczywistość poszczególnych epok. Czytelnik (i słuchacz zarazem) wróci do czasów abonamentów mlecznych, ciągłych problemów zaopatrzenia handlu, problemów z dostępem do papieru toaletowego, czeków PKO, książeczek autostopowicza czy otwieranej w połowie lat 70. w Szczecinie rozlewni Pepsi-Coli.


Fikcja czy rzeczywistość? Wybór audycji Polskiego Radia Szczecin z lat 1946–1989, wybór, wstęp i oprac. Paweł Szulc, Szczecin 2009, 561 s. zał. płyta DVD; cena 35,00 zł

Odsłon: 1444
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin