Dziś środa , 29 maja 2024 r.
 

Księgozbiór

Załączone pliki:

Woluminy z księgozbioru Archiwum Archidiecezjalnego w Szczecinie, mieszczące się obecnie w tymczasowej pracowni naukowej, dostępne są na miejscu na czas prowadzenia projektu badawczego.

 Poniżej przedstawiony jest ogólny zasób Naszego księgozbioru.


I. Prasa i wydawnictwa ciągłe

1. „Archeion” XXI(1952); XXVII(1957)-XXVIII(1958); XXX(1959)- XXXI(1959); XXXIV(1961)- XXXVI(1962); LXVII(1979); LXXIV(1982)- LXXVII(1984); LXXXVI(1989)- CIX(2006);
2. „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 17(1968); 22(1971)-27(1973); 33(1976)-42(1981); 48(1984)-56(1988); 61(1992)-90(2008);
3. „Archiwariusz” 1(2005);
4. „Biuletyn IPN” 2004 nr 3-12; 2005 nr 1-12; 2006 nr 1-6, 8-10; 2007 nr 1-2, 4-6; 2008 nr 1- 2009 nr 12;
5. „Biuletyn Kościelnych Dóbr Kultury” 1(2005);
6. „Biuletyn Muzeum Diecezjalnego w Zamościu” 1(1997)-4(2000/2001);
7. „Europomerania” 5(2005);
8. „Głos uczelni” 2(2005)-3(2005);
9. „Informationes” 1(1976)-5(1991);
10. „Katalog. Publikacje Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych” 2003/2004-2005;
11. „Kronika Miasta Szczecin” 23(2005); suplement(2005); dodatek(2005);
12. „Łódzkie Studia Teologiczne” 2(1993);
13. „Magazyn Policki” 5(2006);
14. „Prezbiterium” 1(1973)-36(2008);
15. „Studia z Prawa Wyznaniowego” 1(2000); 6(2003); 8(2005)-9(2006)
16. „Teki Archiwalne” 7(2003)-8(2004);
17. „Wędrowiec Zachodniopomorski” 2(2004);
18. „Zeszyty Katechetyczne” 3(1997) nr 5-7;


II. Opracowania.

Zgodnie z załącznikiem

Odsłon: 16835
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin