Dziś piątek , 19 sierpnia 2022 r.
 

Parafia Brzozdowce - sygn. II/3/Brzozdowce

Brzozdowce to miasteczko, znajdujące się do 1939 roku w powiecie Bóbrka, w województwie lwowskim. Od 1929 w powiecie Chodorów, w województwie stryjskim. Od 1945 w granicach Związku Radzieckiego, a obecnie na terenie Ukrainy, jako Berezdiwci. W miasteczku znajduje się polska parafia pw. Podwyższenia Św. Krzyża.

Brzozdowce w Archidiecezji Lwowskiej słynęły z faktu, że znajdował się tu cudowny obraz. Było to obok Miłatynia drugie miejsce w lokalnym Kościele z cudownym wizerunkiem. W brzozdowieckim kościele znajdował się barokowy obraz Jezusa Ukrzyżowanego, słynący łaskami. W roku 1945 został przewieziony przez mieszkańców Brzozdowiec do Kamienia Pomorskiego, gdzie się obecnie znajduje w konkatedrze pw. św. Jana Chrzciciela , w jednej w bocznych kaplic. W tym samym roku wykonano w Katedrze Kamieńskiej ołtarz dla obrazu. W roku 1995 do Brzozdowiec przywieziono kopię obrazu.

Tą samą drogą do Kościoła nad Odrą i Bałtykiem trafiły dokumenty z parafii w Brzozdowcach.


Tytuł jednostki; - daty krańcowe; - sygnatura

1. Indeks nazwisk do księgi parafialnej; - 1937-1939; - II/3/Brzozdowce/1

2. Kronika parafialna; - 1878-1939; - II/3/Brzozdowce/2

3. Księga chrztów, zmarłych, ślubów (brudnopis); - 1937-1942, 1939-1940, 1939-1941; -  II/3/Brzozdowce/3

4. Index Natorum Baptisatorum Ecclesiae Brzozdowiensis prooppide Brzozdowce, Hranki, ..ab A.D. 1848 pro ... Ab A.D. 1784 Tom II; - 1784-1936; - II/3/Brzozdowce/4

5. Index Copulatorum ... ;- 1784-1939; - II/3/Brzozdowce/5

6. Brak tytułu [indeks nazwisk do ksiąg parafialnych (brak informacji do jakich)]; - 1784-1939; - II/3/Brzozdowce/6

7. Lasy Czyżyckie należące do majątku rz. kat. probostwa w Brzozdowcach Opisanie drzewostanów wedle stanu lasu z r. 1880; Opisanie lasu, Walery Maryański; - 1880; - II/3/Brzozdowce/7

8. Korespondencja parafii dotycząca lasów w Czyżycach (spór o "drogę na Tarle"); - 1881-1885, 1890;- II/3/Brzozdowce/8

9. Lasy Probostwa rz.k. w Brzozdowcach Rewir Czyżyce Dodatkowe Opisanie lasu; Opisanie drzewostanów wedle stanu lasu w roku 1890; Tablica powierzchni leśnej wedle pomiaru dokonanego w roku 1890; Tablica klas wieku zestawiona według powierzchni w roku 1890; Plan ogólny na całą kolej rębową od r. 1890 do r. 1929; Plan szczegółowy użytkowania głównego względnie pośredniego na 10 letni okres od r. 1890 do r. 1899;  - 1892; - II/3/Brzozdowce/9

10. Urządzenie gospodarstwa lasowego Czyżyce 1930; - 1930; - II/3/Brzozdowce/10

11. Decyzja Lwowskiego Urzędu Wojewódzkiego zatwierdzająca plan gospodarczy w lesie w Czyżycach na 10 letni okres od 1930/31 r. do 1939/40. Zezwolenie Lwowskiego Urzędu Wojewódzkiego na przedterminowy wyrąb w lesie w Czyżycach w roku gospodarczym 1932/33; - 1931,1933; - II/3/Brzozdowce/11

12.
Bonsegnadio Obligationum: Obligacje indemnir, Listy zastawne, książeczki kasy oszczędności, obl. jednolitego długu paraf. i kamery nadwornej; - 1894-1913; - II/3/Brzozdowce/12

13. Brak tytułu [luźne dokumenty dotyczące proboszczów parafii w Brzozdowcach, szkoły w Czyżycach, lasów w Czyżycach, spraw prowadzonych przez urząd parafialny, podatków na parafię, pomiarów katastralnych dóbr parafii w Brzozdowcach i sąsiadujących, rewindykacji gruntów w Czyżycach, uregulowań prawno-własnościowych majątku parafialnego, likwidacji służebności na gruntach dworskich, zmiany na stanowisku proboszcza w Brzozdowcach]; - 1817-1941; - II/3/Brzozdowce/13

14. Brak tytułu [obliczenie dochodu rocznego, wykaz dochodów i rozchodów, wyliczenia podatku, nakazy płatnicze podatków, zeznania podatkowe, budowa kaplicy w Czyżycach, pożyczka hipoteczna parafii, rewindykacja gruntów w Czyżycach, zeznania majątku ruchomego parafii, fundusz religijny]; - 1877-1905; - II/3/Brzozdowce/14Oprócz poniższego wykazu zachęcamy do zapoznania się ze zdjęciami ze "starych" Brzozdowiec. Fotografie stanowią część prywatnych zbiorów Ewy Wójtowicz

Odsłon: 7912
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin