Dziś sobota , 22 czerwca 2024 r.
 

Zamówienie kwerendy genealogicznej i własnościowej


Poszukiwania genealogiczne i własnościowe wykonywane są wyłącznie przez pracownika Archiwum po uprzednim złożeniu pisemnego zamówienia i uiszczeniu opłaty wstępnej na konto Archiwum Archidiecezjalnego w Szczecinie.Osoby trzecie zamawiające kwerendy zobowiązane są dostarczyć upoważnienie osób w imieniu których podejmują działania kwerendalne

Cennik

  1. Opłata wstępna za czynności sprawdzające dla przygotowania odpowiedzi na pytania o konkretne materiały archiwalne* 100 PLN
  2. Opłata za każdą godzinę pracy przy poszukiwaniu materiałów archiwalnych 40 PLN
  3. Opłata za sporządzenie odpisu 1 strony każdego odnalezionego materiału archiwalnego 20 PLN
  4. Opłata za przesyłkę zwrotną z końcowymi wynikami kwerendy za pośrednictwem Poczty Polskiej na terenie Polski / Europy, Ameryki Północnej / inne 10 / 20 /30 PLN
  5. Opłata za przesyłkę zwrotną z końcowymi wynikami kwerendy za pośrednictwem poczty elektronicznej 0 PLN
* W przypadku odpowiedzi negatywnej opłata wstępna nie podlega zwrotowi. W przypadku pozytywnego wyniku poszukiwań opłata wstępna odliczana jest od końcowego rachunku za przeprowadzone poszukiwania i wykonanie odpisu.Numer konta bankowego
PKO BP II Oddział Szczecin; Pl. Orła Białego 5; 70-591 Szczecin

Wpłaty w PLN: 81 1020 4795 0000 9502 0152 1210
Wpłata w EUR, USD i GBP:** PL 81 1020 4795 0000 9502 0152 1210

Cod SWIFT: BPKOPLPW

** Całkowity koszt przelewu ponosi wpłacający. W przypadku przelewów zagranicznych Archiwum automatycznie dolicza 20 zł. do opłaty zasadniczej. Wysokość należności obliczana jest według średniego kursu walut NBP.

Odsłon: 22074
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin